".$fieldinfo." perlu dimasukkan.
"; } else { if ($defaultvalue=="NULL") return $defaultvalue; else if ($txt) return "'"."'".$defaultvalue."'"."'"; else return $defaultvalue; } } else { if ($txt) return "'".$val."'"; else return $val; } } function get_comSekolahKU($x, $y) { define ('mDsnConn','KITPelajar'); include ('mDsn.inc'); $sql = "SELECT sekolahID, namaSekolah FROM Dict_Sekolah WHERE rendahMenengah = 'M' AND kodNegeri = '".$y."'". " ORDER BY namaSekolah"; $msresult = @mssql_query($sql,$msconn); ?> = 2003) { ?> Borang Permohonan Biasiswa KAYM
BORANG PERMOHONAN BIASISWA UNTUK MENGIKUTI
KURSUS JURUTEKNIK ELEKTRIK TAHAP 1 & 2
DI KOLEJ ANTARABANGSA YAYASAN MELAKA


Syarat Permohonan : Berumur 15 tahun ke atas dan tamat tingkatan 3.

Peringatan : Ruangan yang bertanda (*) hendaklah dipenuhkan.

No K.P. (*)