BORANG PERMOHONAN BIASISWA UNTUK MENGIKUTI
KURSUS JURUTEKNIK ELEKTRIK TAHAP 1 & 2
DI KOLEJ ANTARABANGSA YAYASAN MELAKA


Syarat Permohonan : Berumur 15 tahun ke atas dan tamat tingkatan 3.

Peringatan : Ruangan yang bertanda (*) hendaklah dipenuhkan.

No K.P. (*)